Det är vår fasta övertygelse att arbete och att ges möjlighet att delta i samhället möjliggör till ett rikare liv för enskilda personer men även ett rikare liv för alla. Olikheter är ett naturligt inslag i vårt samhälle.

Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att arbeta på den öppna arbetsmarknaden, få ökad delaktighet i samhället och ges bättre möjligheter till ett självständigt liv. Vi verkar för ökad fysisk och psykisk hälsa för vår målgrupp. Vi arbetar ofta nära eller tillsammans med frivilligorganisationer på olika vis för att vara en aktiv och positiv samhällsaktör.

Vi ser gärna kreativa öppningar och möjligheter att kombinera företagande och verka i samhällets tjänst. Socialt drivna företag kan ses i många olika former och vi ser gärna fler hybridorganisationer som på olika vis kan bidra.

Vårt etiska förhållningssätt arbetar vi ständigt med. Det är en viktig diskussion för oss. Övergripande ska vi verka för mångfald. Vi strävar även efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle – både för människa, djur, miljö och klimatet. Vår miljöpolicy finns tillgänglig för vår personal och våra deltagare.

Visst kan vi. Alla små steg är steg på vägen.