Arbete på goda villkor är ett ständigt lika aktuellt ämne för oss på Mindme. Att få möjlighet att ha ett arbete, försörja sig, utvecklas och finna en gemenskap. Vi söker möjligheter att delta utifrån egna villkor.

Vi anser att alla bör få arbete på goda villkor. Det gynnar oss som samhälle i längden.

Mindme har därför valt att köpa produkter märkta med Fairtrade. Vi har alltid Fairtrade-märkt kaffe, te och socker.