Vi tycker mycket om den blå planeten vi bor på. Därför känns det helt naturligt och självklart att vi inte ska använda oss av mer resurser än vi behöver, ta hand om vår natur och bidra till minskad klimatpåverkan. För oss handlar det om de små vardagliga valen vi gör.

Du finner flera konkreta exempel i vår verksamhet där vi försöker tänka och agera klimatsmart. Vi har sedan starten aktivt arbetat med återvinning och har ett återvinnings-team. Vi köper gärna second-hand och försöker sälja eller skänka våra saker om vi inte längre har nytta av dem så att någon annan kan använda dem istället. Alla våra rengöringsmedel har vi sett över. Vår belysning är LED. Vi har numera även infört köttfri lunchdag för minskad klimatpåverkan.

Det handlar om de vardagliga besluten som tillsammans gör skillnad.